OSTATECZNY ROZRACHUNEK

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:30 czerwca, 2014 Komentarze:0

W ostatecznym rachunku D. Jankelevitch dochodzi do freudowskiego pojmowania człowieka twierdząc, że cechy związane z siłą „ja” (ego) i ich rozwój zależą od doświadczenia wynikającego z przeżyć, chociaż nie neguje on także roli kształ­towania i rozwoju tych cech przez określone instytucje społeczne. Politolog, profesor D. Catlieb, użala się, że obecnie dokonuje się proces dehumanizacji człowieka. Proces ten wiąże się z prze­ludnieniem, stworzeniem maszynowego, sztucznego mózgu, z do­skonaleniem narzędzi masowej zagłady ludzi. Swój wkład w de­humanizację wnosi biologia i medycyna (przedłużanie życia, transplantacja organów, spędzanie płodu, psychogenne i psycho­tropowe lekarstwa, inżynieria genetyczna i in.).

Kategoria:

Leave a Comment