NIEKTÓRZY FILOZOFOWIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:20 czerwca, 2014 Komentarze:0

Ludzie przekształ­cają się w obiekty, znaczenie życia zmniejsza się. D. Catlieb opo­wiada się za humanizacją człowieka i nauki o człowieku, jednak nie proponuje jakichkolwiek realnych sposobów osiągnięcia tego celu.Niektórzy filozofowie Zachodu sądzą, że zasadniczym przeja­wem osobowości człowieka, podobnie jak i podstawą jej identy­fikacji, jest cielesność, somatyczność. Pisze o tym na przykład profesor uniwersytetu w Cambridge, B. Williams: „Kryterium cielesnej identyczności przyjmuję jako coś zrozumiałego samo przez się”. I chociaż Williams zastrzega się, że kryterium cie­lesne nie wyczerpuje całej różnorodności przejawów.osobowości ludzkiej, podkreśla, że cielesna identyczność jest podstawowym warunkiem identyfikacji jednostki.

Kategoria:

Leave a Comment