NORMY SZCZEGÓŁOWE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:14 kwietnia, 2011 Komentarze:0

Normy szczegółowe wymagają częstszej nowelizacji. Przedmiotem dotychczasowych uwag było prawo finansowe re­gulujące działalność finansową państwa. Trzeba jednak dodać, iż państwo ustala również w pewnym zakresie normy prawne regu­lujące wewnętrzną działalność finansową podmiotów niepaństwo­wych, przede wszystkim organizacji spółdzielczych i społecznych. Są to również normy prawa finansowego. Można by zatem mówić o   prawie finansowym w zakresie węższym (dotyczącym tylko państwa i jego jednostek organizacyjnych) i szerszym (z włącze­niem wydawanych przez państwo norm prawnych, regulujących działalność finansową jednostek niepaństwowych).

Kategoria:

Leave a Comment