OBFITOŚĆ DÓBR MATERIALNYCH

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:28 stycznia, 2013 Komentarze:0

Ko­munizm stworzy obfitość dóbr materialnych, której podstawą będzie niezwykle wysoki poziom produkcji i niebywała wydaj­ność pracy. Nowa osobowość, wyzwolona od kajdan jakiegoś je­dnego zawodu, uzyska możliwość zmiany działalności w różnych sferach produkcji życia społecznego. Wyzwolona od codziennej, nużącej troski o egzystencję materialną, uzyska ona czas na wszechstronne doskonalenie swych talentów i umiejętności. Pra­ca stanie się pracą twórczą, zespolą się w niej organicznie zdol­ności fizyczne i umysłowe. Praca przekształci się w najważniejszą potrzebę życiową.

Kategoria:

Leave a Comment