WOLNOŚĆ SPOŁECZNA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:15 stycznia, 2013 Komentarze:0

Jednostka zyskuje w komunizmie prawdziwą wolność społecz­ną. W rezultacie przezwyciężenia istotnych różnic społecznych wszyscy ludzie będą mogli, poświęcając wszystkie siły i zdol­ności, fachowo kierować sprawami społecznymi, życiem ekono­micznym, społecznym i duchowym. Jednostka w komunizmie, jak nigdy dotąd, stanie się nie tylko twórcą wartości materialnych i duchowych, lecz również stosunków społecznych, stosunków nacechowanych w nie spotykanym poprzednio stopniu duchem przyjaźni i współpracy, harmonią.

Kategoria:

Leave a Comment