PEŁNO RÓWNOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:12 lutego, 2013 Komentarze:0

Co prawda, w warunkach socjalizmu nie ma,.jeszcze peŁne ekonomicznej, równości ludzi, występują ..istotne, ludźmi żyjącymi w .mieście i na wsi,;między, robotnikami i: chło­pami  między pracownikami umysłowymi i fizycznymi. W toku budownictwa komunistycznego te różnice między ludźmi zacie- raia się osiąga się pełną ekonomiczną i społeczną rownosc ludzi. Natomiast wraz ze zbudowaniem rozwiniętego komunizmu, jedno­cześnie z gigantycznym rozwojem sił wytwórczych realizowana bedzi* zasada: „od każdego wedle jego zdolności, każdemu wedle jego potrzeb”, , osiągnięta zostanie prawdziwa wolność.

Kategoria:

Leave a Comment