SKUTECZNOŚĆ POLITYKI FINANSOWEJ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:11 maja, 2010 Komentarze:0

Skuteczność polityki finansowej zależy jednak w dużym stopniu od tego, czy określony instrument finansowy rzeczywiście służy realizacji danego celu, tj. czy rzeczywiście istnieje związek między wybranym środkiem a celem (I, 5). A przecież właśnie teoria zajmuje się badaniem związków między zjawiskami, sta­nami, sytuacjami. Oparcie polityki finansowej na błędnej teorii przekreśla skuteczność tej polityki. Również wskazanie przez teo­rię finansów wszelkich możliwych skutków zastosowania danego rozwiązania finansowego — a wykrywanie tych skutków jest czołowym zadaniem teorii — jest niezwykle istotną informacją dla osób i organów kształtujących politykę finansową w danych warunkach.Teoria finansów, służąc polityce finansowej, służy prak­tyce.

Kategoria:

Leave a Comment