TYPY DZIAŁALNOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:7 października, 2012 Komentarze:0

Nie można zgodzić się z wyodrębnianiem przez M. S. Kagana wartościująco-orientacyjnej działalności, rozumianej jako jeden z rodzajowych typów działalności człowieka— na równi z dzia­łalnością przeobrażającą i poznawczą.Nie ulega wątpliwości, że odbicie zawiera w sobie zarówno poznawczą, jak i oceniającą pracę (działalność) ludzkie] świado­mości, że człowiek nie tylko poznaje przedmioty i zjawiska rze­czywistości, lecz również ocenia je (kocha lub nienawidzi, °bua się lub zachwyca, jedne akceptuje, a inne odrzuca itd.). Jedna ze zarówno wiedza, jak i ocena, nie wychodzą poza granice ducho­wej działalności człowieka. Przeto są one praktycznie nieodłącz­ne.

Kategoria:

Leave a Comment