OSIĄGNIĘTY CEL

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:20 maja, 2013 Komentarze:0

Cel ten zostanie osiągnięty dopiero w dojrzałym, rozwiniętym społeczeństwie komunistycz­nym, gdzie. „człowiek — jak pisał K. Marks — nadaje sobie wszechstronny sens we wszechstronny sposób, a więc jako je­dnolity człowiek” .Każda jednostka jest jednolita w tym sensie, że właściwe jej przejawy życiowe nie są izolowane, lecz są nawzajem powiązane i w swoim całokształcie tworzą indywidualność ludzką jako coś odrębnego, względnie niezależnego.

Kategoria:

Leave a Comment