STOPIEŃ JEDNOLITOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:9 maja, 2013 Komentarze:0

Jednakże stopień jednolitości i trwałości wzajemnego powiązania przejawów życiowych jednostki jest w różnych warunkach historycznych niejednako­wy i w ostatecznym rachunku zależy od charakteru, od natury tej społecznej całości (formacji, klasy), do której ona należy. W miarę postępu społeczeństwa — na miejsce niepełnej, dyshar- monijnej jednolitości, często rozdzieranej sprzecznościami po­wstającymi w społeczeństwie o klasach antagonistycznych — stopniowo objawia się rzeczywista,; harmonijna jednolitość autentycznie wolnej jednostki, która pojawia się w~ socjalizmie i w pełnej mierze utrwala się dopiero w społeczeństwie komu­nistycznym.

Kategoria:

Leave a Comment