OSOBOWOŚĆ BURŻUAZYJNA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:10 marca, 2013 Komentarze:0

Osobowość burżuazyjna monopolizuje prawo do rozwo­ju, :doIwładania: osiągnięciami  kultury- materialnej i duchowej, do zaspokajania, wszystkich jswoich potrzeb .i kaprysów. Inaczej kształtuje się osobowość, człowieka pracy, robotnika.. Jego udzia­łem .jest praca.dla kapitalisty, a na skutek kapitalistycznego:po­działu, pracy, często skazany jest.na ułomny,.„jednostronny” roz­wój, staje się pozbawioną praw,śrubką:mechanizmu; ekonomicz­nego. Zadaniem robotnika w kapitalizmie jest z reguły wypełnia­nie jakiejś jednej, wąskiej funkcji produkcyjnej, a wiele innych swoich zdolności i talentów musi złożyć jej w ofierze.

Kategoria:

Leave a Comment