ZACIĘTA WALKA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:25 lutego, 2013 Komentarze:0

Rzecz oczywista, ludzie pracy w kapitalizmie wywalczają dla siebie pewne możliwości korzystania z dóbr kultury.materialnej iiduchowej. Jednocześnie prawa,te są ograniczone ciasnymi, kla­sowymi, interesami burżuazji, która,przy:każdej okazji dąży do odebrania ich klasie robotniczej.W zaciętej walce z burżuazją wyrasta nowa osobowość robot­nika, kształtuje się rewolucyjna klasa robotnicza, której yjielkie, historyczne powołanie polega na wyzwoleniu ludzi pracy od wszelkiego wyzysku i ucisku. Klasa robotnicza stwarza pierwszy materialny warunek wyzwolenia człowieka, któryrfr są potężne siły wytwórcze, dające społeczeństwu niesłychaną władzę „nad silami przyrody.

Kategoria:

Leave a Comment