SPOŁECZEŃSTWO KLAS

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:26 marca, 2013 Komentarze:0

Społeczeństwo pierwotne przekształciło , się; w . społeczeństwo klas >. antagonistycznych: początkowo. niewolnicze,  następnie-, feu- dalne i w. końcU;.kapitalistyczne. W tym społeczeństwie;: opartym na. własności prywatnej, kształtują się dwa biegunowe typy oso­bowości, typy człowieka — właściciela środków produkcji,., wy­zyskiwacza i człowieka, pracy. Polaryzacja ta przejawia się- szcze­gólnie .wyraźnie .i. ostro w.’społeczeństwie- kapitalistycznym… Tu w. osobowości, burżuazyjnej swój skrajny, wyraz znajduje indywi­dualizm i. egoizm, stosunek do. każdej innej jednostki . jako przedmiotu służącego do osiągnięcia korzyści — zysku lub przy­jemności.

Kategoria:

Leave a Comment