SYSTEM PLANÓW FINANSOWYCH

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:13 lutego, 2011 Komentarze:0

Pierwsza przesłanka wynika z uspołecznienia podstawowych gałęzi gospodarki i możliwości bezpośredniego kie­rowania przez państwo działalnością gospodarczą. Druga przesłan­ka powoduje, iż planowanie finansowe wiąże się z całością pla­nów, że nie jest ono zawieszone w próżni, lecz stanowi element większej całości, jaką jest planowanie gospodarcze w socjalizmie. System planów finansowych w państwach socjalistycznych jest rozbudowany i obejmuje liczne plany o różnym stopniu szcze­gółowości, różnym zakresie oraz różnych funkcjach. Ogólnie pla­ny te można podzielić na dwie zasadnicze grupy: plany wyko­nawcze (operatywne) i plany syntetyczne (zwane bilansami synte­tycznymi).

Kategoria:

Leave a Comment