PLANY WYKONAWCZE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:26 stycznia, 2011 Komentarze:0

Plany wykonawcze (operatywne) obejmują poszczególne rodza­je działalności finansowej. Każdy z czterech podstawowych ro­dzajów tej działalności ma swój odpowiednik (budżet, ubezpiecze­nia) lub odpowiedniki (banki, przedsiębiorstwa) w systemie planów finansowych. Zakres planów syntetycznych jest szerszy. Bilans finansowy państwa stanowi swoistą sumę planów operatywnych i obejmuje całość działalności finansowej państwa. Bilans docho­dów i wydatków pieniężnych ludności wiąże się z różnymi rodza­jami działalności finansowej państwa (np. obejmuje wynagrodze­nia wypłacane zarówno ze środków przedsiębiorstw, banków, czy instytucji ubezpieczeniowych, jak i zasobów budżetowych).

Kategoria:

Leave a Comment