SZCZEGÓŁOWOŚĆ PLANÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:11 stycznia, 2011 Komentarze:0

Szczegółowość planów wykonawczych (operatywnych) jest znacznie większa niż planów syntetycznych. Wiąże się to z dwie­ma dalszymi ich cechami. Plany wykonawcze mianowicie mają inną moc wiążącą niż plany syntetyczne, co wynika z różnych funkcji tych planów. Plany wykonawcze są podstawą podejmowa­nia konkretnych decyzji finansowych, chociaż różne plany w róż­nym stopniu (np. wydatki zaplanowane w budżecie są wiążące w tym sensie, że nie mogą być przekroczone, natomiast w planie kasowym moc wiążącą ma tylko saldo wskazujące na wielkość zmiany emisji). Plany wykonawcze (operatywne) są skierowane do konkretnych adresatów, natomiast plany syntetyczne nie mają adresata, lecz stanowią ogólne wytyczne działalności finansowej. Plany te są nazywane syntetycznymi ze względu na sposób ich budowania (powstają w drodze syntezy planów operatywnych), jednak z punktu widzenia zadań są to plany analityczne służące analizie sytuacji finansowej, a pośrednio — gospodarczej.

Kategoria:

Leave a Comment