POD WPŁYWEM RÓŻNORODNOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:18 września, 2013 Komentarze:0

Rzecz prosta, że pod wpływem różnorodności stosunków spo­łecznych kształtują się również różnorodne przejawy życia, właś­ciwości, cechy jednostki. Konkretna produkcja społeczna, ma­terialna, produkcyjna działalność danego społeczeństwa, stosunki ekonomiczne, kształtujące się w procesie produkcji, rodzą na róż­nych historycznych etapach ich rozwoju także społeczne typy osobowości, jak niewolnika i właściciela niewolników, chłopa lub feudała, robotnika lub kapitalisty itd. Innymi słowy, ekonomiczne życie historycznie konkretnego społeczeństwa’ rodzi przejawy ekonomicznego życia konkretnego człowieka, określa jego miejsce w systemie społecznej produkcji.

Kategoria:

Leave a Comment