WŁAŚCIWE STOSUNKI SPOŁECZNE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:31 sierpnia, 2013 Komentarze:0

Właściwe społeczeństwu stosunki społeczne — klasowe, naro­dowe lub inne rodzą, poprzez nosiciela tych stosunków, czyli określony społeczny kolektyw (klasę, naród i inne), klasowe, na­rodowe lub inne cechy jednostki, które nie są czymś innym, jak przejawami jej życiaspołecznego. Taka właśnie grupa społeczna, jak klasa robotnicza, kształtuje w należącym do tej klasy człowieku określone właściwości — zorganizowanie, zdyscyplinowanie, nieprzejednany stosunek do prywatnej włas­ności i wyzysku, rewolucyjność itd.

Kategoria:

Leave a Comment