POLSKIE PRAWO

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:26 maja, 2011 Komentarze:0

Polskie prawo finansowe nie ma części ogólnej. O części ogól­nej można by mówić jedynie w prawie bankowym (por. cyt. usta­wa z dnia 12 czerwca 1975 r.) oraz — z poważnymi zastrzeże­niami w prawie budżetowym i prawie finansowym ubezpie­czeń państwowych. Nie ma natomiast części ogólnej w prawie finansowym przedsiębiorstw. Brak części ogólnej utrudnia nie tylko interpretację, ale także określenie głównych tendencji i linii przewodnich polityki finansowej państwa. Akty prawne, regulujące w Polsce zagadnienia finansowe, są ogromnie rozbudowane. Ich łączna liczba w ogóle nie jest znana. Mają one przy tym różną rangę prawną: od ustaw do zarządzeń, a nawet okólników. Nawet wśród wymienionych, podstawowych aktów prawnych w poszczególnych działach prawa finansowego spotykamy.

Kategoria:

Leave a Comment