PRZEDSTAWIONY PODZIAŁ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:27 maja, 2011 Komentarze:0

Przedstawiony tu podział prawa finansowego na siedem dzia­łów jest podziałem teoretycznym, umownym, nie wynika on bowiem wyraźnie ze struktury całości finansowych aktów prawnych. Prawo finansowe nie jest skodyfikowane. Co więcej, nie są skodyfikowane również poszczególne jego działy. Na całość prawa finansowego składa się tysiące aktów prawnych, co powoduje konieczność dokonania ich systematyki np. w spo­sób podany poprzednio. W ramach każdego z wymienionych przez nas działów prawa finansowego można wyodrębnić akty prawne o podstawowym znaczeniu, a więc akty ogólne, dotyczące całości danej dziedziny. Obok tych podstawowych aktów występuje duża liczba aktów szczegółowych o różnym znaczeniu w hierarchii źródeł prawa (rozporządzenia, zarządzenia, uchwały, instrukcje itp.).

Kategoria:

Leave a Comment