PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:11 lipca, 2011 Komentarze:0

Przedsiębiorstwa państwowe, stanowiąc w całości własność państwa i będąc składnikiem jedno­litej własności państwowej, są jednak organizacyjnie 1 majątkowo wyodrębnione i działają według zasad rozrachunku gospodarcze­go. Łączy on w sobie cechy wyodrębnienia i powiązania z jedno­litą własnością państwa socjalistycznego. Uzależnienie wydatków od dochodów stanowi tu podstawową zasadę działalności finan­sowej i jeden z instrumentów ułatwiających ocenę efektywności gospodarowania przedsiębiorstw. Działalność finansowa państwa jest regulowana prawem. Ogół norm prawnych dotyczących tej działalności stanowi prawo finan­sowe.

Kategoria:

Leave a Comment