PRYMAT CZŁOWIEKA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:27 listopada, 2014 Komentarze:0

„To, czym jest atom dla fi­zyki — pisze na przykład włoski fliozof, F. Bataglia — tym są czyny ludzi dla nauki historii. Indywidualizm w filozofii ściśle odpowiada atomizmowi w fizyce”Prymat człowieka nad społeczeństwem przyznają również współcześni neotomiści. Nie negują oni bynajmniej tego faktu, że człowiek nie może istnieć poza społeczeństwem. Ponieważ jednak każda ludzka dusza jest boskim stworzeniem, to podsta­wę społeczeństwa stanowi człowiek, tym’ bardziej że człowiek ten stworzony jest przez Boga na jego obraz i podobieństwo, przy czym Bóg obdarzył go nieodłącznymi i nienaruszalnymi walorami, wynoszącymi go ponad społeczeństwo.

Kategoria:

Leave a Comment