STYMULACYJNA FUNKCJA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:12 października, 2011 Komentarze:0

Stymulacyjna (bodźcowa) funkcja finansów występuje w związku z faktem, iż działalność finansowa — a więc pobiera­nie dochodów i dokonywanie wydatków — wywołuje skutki nie tylko ściśle ekonomiczne. Na przykład przejęcie przez państwo podatku pociąga za sobą nie tylko zmniejszenie udziału podatnika w dochodzie narodowym, ale także jego reakcje psychologiczne,Które mogą polegać np. na powstaniu przekonania, że podatki są tak wysokie, iż w ogóle nie warto prowadzić działalności da­nego rodzaju lub że warto zmniejszyć jej zakres. Albo odwrotnie: niskie opodatkowanie jakiejś działalności umacnia przekonanie podatnika, iż warto rozwijać szerzej tę działalność.

Kategoria:

Leave a Comment