W INNYCH DZIEDZINACH

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:17 czerwca, 2010 Komentarze:0

Dlaczego np. — skoro w innych dziedzinach nauk usta­lono, iż liczba ogniw systemu jest odwrotnie proporcjonalna do jego niezawodności, oraz że zwiększanie liczby tych ogniw osła­bia sprawność systemu — mielibyśmy o tym nie pamiętać i two­rzyć wieloszczeblowy system finansowy? Korzystanie z dorobku całej nauki jest zasadniczym warunkiem prawidłowej i skutecz­nej polityki finansowej.Działalność finansowa jest przedmiotem badań różnych gałęzi nauk finansowych. Zaliczamy do nich historię finansów, statysty­kę finansową, naukę prawa finansowego, naukę planowania finan­sowego, naukę polityki finansowej, a także teorię finansów. W tym miejscu pragniemy przedstawić kilka ogólnych uwag na temat teorii finansów.

Kategoria:

Leave a Comment