TEORETYCZNE UOGÓLNIENIA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:29 maja, 2010 Komentarze:0

Uogólnienia teoretyczne mogą być uogólnieniami różnego stop­nia, zależnie od zakresu badanej rzeczywistości, na której się opierają. Może to być uogólnienie praktyki jednego kraju (np. teoria podatku w Polsce), grupy krajów (np. teoria podatku w socjalizmie) bądź wszystkich krajów (np. ogólna teoria podat­ku). Im wyższy stopień uogólnienia, tym doskonalsza jest teoria, ale równocześnie tym trudniejsze staje się jej zbudowanie. Teoria finansów ma bardzo duże znaczenie dla skuteczno­ści polityki finansowej. Polityka finansowa określa bowiem środki działania (instrumenty, metody) służące osiąganiu założonych celów. Przykładowo, w ramach tej polityki ustala się system podziału zysku przedsiębiorstw państwowych w spo­sób, który pozwala na większe zainteresowania załogi obniżką kosztów wytwarzania, wprowadza się podatek wyrównawczy w celu ograniczenia zbyt wysokich dochodów, ustala ulgi w po­datku gruntowym dla rolników podejmujących określone upra­wy czy hodowle, wprowadza oprocentowanie środków trwałych przedsiębiorstw w celu ich zainteresowania efektywnym inwesto­waniem oraz racjonalnym wykorzystywaniem środków trwałych.

Kategoria:

Leave a Comment