SPOŁECZNA CAŁOŚĆ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:13 sierpnia, 2013 Komentarze:0

Każdemu konkretnemu człowiekowi’ właściwe są określone przejawy jego życia duchowego — myśli i uczucia, charakter, za­interesowania, ; zamiary, cele itd. Te właściwości psychiczne kształtują się pod bezpośrednim wpływem ekonomicznego, socjal­nego i duchowego życia społeczeństwa; kolektywu, w którym je­dnostka żyje i rozwija się, a panujące w społeczeństwie idee, war­tości duchowe, którymi społeczeństwo dysponuje, są rezultatami nauczania i wychowania.Tak więc, każda społeczna całość (społeczeństwo, klasa), której członkiem jest człowiek, z którą nieuchronnie wchodzi w’ sto­sunki (bezpośrednio lub pośrednio), rodzi w jednostce określone przejawy jej życia.

Kategoria:

Leave a Comment