WYMIENIONE PRZEJAWY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:7 sierpnia, 2013 Komentarze:0

Ujawniają się one jako różnorodne i charak­terystyczne rysy (cechy, właściwości) osobowości — ekonomiczne, społeczno-polityczne, duchowe i psychologiczne,przejawy życia człowieka, a więc społeczne (w szerokim tego słowa znaczeniu) i psychiczne rysy i właści­wości są właśnie — wraz z cechami biologicznymi — elementami osobowości jako jednolitego układu.Element fundamentalny stanowią tutaj cechy ekonomiczne człowieka, przejawy życia ekonomicznego, które określają jego wszystkie inne właściwości.Specyficzne współdziałanie tych elementów stanowi strukturę osobowości, a przejawy tych właściwości i cech w działalności człowieka — funkcje.

Kategoria:

Leave a Comment