STOSUNEK DO LUDZI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:1 stycznia, 2015 Komentarze:0

Strukturą jest również stosunek ludzi do procesów ekono­micznych, politycznych i innych, współzależność różnych pro­cesów w społeczeństwie, jak np. do rewolucji i reform, proce­sów ekonomicznych i społeczno-politycznych itd. Mówiąc o tym, że struktura społeczeństwa jest różnorodna, że przejawia się w różnych powiązaniach i stosunkach, ani na minutę nie wolno tracić z pola widzenia tego, że musi się ona w ostatecznym rachunku uzewnętrzniać przez postępowanie lu­dzi, niezależnie od tego, jakie komponenty związane są ze społeczna całością.

 

Kategoria:

Leave a Comment