WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:22 października, 2011 Komentarze:0

Wówczas własność państwowa przekształca się we własność innych podmiotów. Istnienie tej płaszczyzny redystrybucji finansowej jest również niezbędne. Odgrywa ona szczególną rolę w kształtowaniu dochodów i wydatków pie­niężnych ludności.Kształtowanie proporcji ostatecznego podziału dochodu naro­dowego na spożycie i akumulację (inwestycje i zapasy) jest także dokonywane za pomocą instrumentów finansowych. Na przykład przejmując część dochodów ludności (co powoduje zmniejszenie konsumpcji), państwo może wydać uzyskane środki na cele inwe­stycyjne. Realizacja rozdzielczej funkcji finansów, organicznie związa­nej z ich istotą, umożliwia równocześnie występowanie dalszych, niejako pochodnych funkcji, tj. funkcji stymulacyjnej i informa­cyjnej.

 

Kategoria:

Leave a Comment