WYKORZYSTANIE W TEORII

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:6 kwietnia, 2010 Komentarze:0

Wykorzystanie w teorii finansów dorobku pokrewnych nauk wydaje się niezbędne, gdyż umożliwiłoby — po pierwsze — uniknięcie dowodzenia rzeczy udowodnionych, a po drugie — włączenie teorii finansów w nurt rozwoju innych nauk i tym samym zapewnienie jej szybszego rozwoju. Problemów stojących przed teorią finansów socjalistycznych i wymagających rozwiązania, a przynajmniej rozwiązywania, jest wiele. W sferze ściśle gospodarczej podstawowym problemem jest stworzenie systemu finansowego zapewniającego efekty w- ne wykorzystanie środków, tj. maksymalizację wy­niku rzeczowego przy danych nakładach lub minimalizację na­kładów przy danym wyniku. Wiąże się z tym kompleks dotych­czas nie rozwiązanych problemów czynnego oddziaływa­nia finansów na gospodarkę i powiązania zjawisk finanso­wych (strumieni pieniężnych) ze zjawiskami rzeczowymi.

Kategoria:

Leave a Comment