TEORIA FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:8 czerwca, 2010 Komentarze:0

Teoria finansów jest nauką, która formułuje ogólne, konieczne prawidłowości w dziedzinie działalności finansowej. Tak jak każ­da prawidłowo zbudowana teoria, musi ona tworzyć swoje pojęcia i prawa na tle praktyki, musi być tej praktyki uogólnieniem i z kolei służyć praktyce. Badając praktykę w wielości i różno­rodności jej przejawów, teoria finansów musi wskazywać konieczne związki między zjawiskami finansowymi, a także między nimi i innymi zjawiskami. Istotę teorii widzimy właśnie we wskazywaniu tych związków między zjawiskami. Tak jak w fi­zyce mówimy: „jeżeli ciało zanurzymy w wodzie to… itd.”, tab w teorii finansów powinniśmy zmierzać do formułowania twier­dzeń typu: „jeżeli wprowadzimy progresywną stopę podatkową, to… itd.” Chodzi właśnie o to, aby wskazać możliwie pełny kata­log skutków przyjęcia np. właśnie tej progresywnej stopy opodat­kowania (wzrost wpływów budżetowych i większe możliwości wy­datkowania, uszczuplenie zasobów podatnika, zniechęcenie podat­nika do prowadzenia danej działalności itp.).

Kategoria:

Leave a Comment