TREŚĆ BUDŻETU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:29 stycznia, 2010 Komentarze:0

Treść budżetu powinna być zgodna z elementami rzeczowymi planów społeczno-gospodarczych. W planach tych ustala się rozmiary i rodzaj produkcji, spożycia, inwestycji, rezerw. Omawiane plany, określając rozmiary oraz strukturę two­rzenia, podziału ii ostatecznego zużycia produktu społecznego, a w szczególności dochodu narodowego, stanowią podstawę do­chodów budżetu i określania kierunku wydatków budżetowych. Budżet państwa nie ma własnych zadań i celów, odmiennych od zadań wynikających z planu. Realność budżetu jest więc zabez­pieczona realnością planu gospodarczego jako całości. Jednak uzyskanie zgodności budżetu z planami rzeczęwymi nie jest rzeczą łatwą w praktyce, a w teorii jest ciągle przedmiotem ożywionej dyskusji.

Kategoria:

Leave a Comment