U PODSTAW PODZIAŁU

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:31 sierpnia, 2011 Komentarze:0

Dlatego dzia­łalność finansową przedsiębiorstw można określić jako działalność zdecentralizowaną, prowadzoną w zasadzie samodzielnie przez poszczególne zakłady. Natomiast z punktu widzenia drugie­go z rozpatrywanych kryteriów (zwrotnego lub bezzwrotnego cha­rakteru operacji finansowych) działalność finansową przedsię­biorstw trzeba określić jako mieszaną, występują w niej bowiem zarówno operacje bezzwrotne (osiąganie dochodów ze sprzedaży, dokonywanie wydatków na płace itp.), jak i zwrot­ne (zaciąganie i zwrot kredytów bankowych). Skoro u podstaw zasadniczego podziału działalności finansowej leżą wymienione dwa kryteria — zwrotności i stopnia centrali­zacji — to trzeba dać odpowiedź na pytanie, na czym polega zna­czenie tych kryteriów. Jest ono rzeczywiście fundamentalne.

Kategoria:

Leave a Comment