USTAWY BUDŻETOWE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:13 września, 2009 Komentarze:0

Ustawy o prawie budżetowym z 1958 r. i z 1970 r. były wy­razem dążenia do uporządkowania i skodyfikowania prawa bud­żetowego. Nie były to jednak pełne kodeksy budżetowe. Obok nich bowiem stale obowiązywały, i nadal obowiązują, inne akty prawne regulujące gospodarkę budżetową państwa w różnych jej fragmentach. Liczba tych aktów jest ciągle jeszcze duża. Do podstawowych aktów prawnych — poza konstytucją z 1952 r., znowelizowaną ostatnio w 1976 r, która również zawiera kilka postanowień o budżecie (art. 19, 28d, 32, 41) — należą:ustawy budżetowe wprowadzające budżet na dany rok i usta­lające niektóre szczegółowe zasady jego wykonywania, a w pew­nym zakresie — także modyfikujące zasady ustalone w prawie budżetowym z 1970 r.;zarządzenia Ministra Finansów o zasadach i trybie opraco­wania projektu budżetu państwa i budżetów terenowych (tzw. noty budżetowe);akty prawne, regulujące klasyfikację budżetową, metody powiązania z budżetem różnych typów jednostek organizacyjnych, szczegółowe zasady kontroli budżetowej, sprawozdawczość bud­żetową itp.

Kategoria:

Leave a Comment