WYSOKA DOCHODOWOŚĆ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:14 listopada, 2011 Komentarze:0

Niekiedy wysoka docho­dowość jednych przedsiębiorstw, a niska — innych wynika z ukła­du cen, w którym zostały uwzględnione potrzeby ogólnospołecz­ne, a więc nie jest osiągnięta dzięki staraniom załogi przedsię­biorstwa; np. wysokie ceny alkoholu dawałyby znaczne dochody tej branży, gdyby ich część nie została przejęta na potrzeby ogól­ne. Równocześnie nikłe zyski lub nawe deficyty powstawałyby w tych branżach, gdzie ze względów społecznych są utrzymywa­ne stosunkowo niskie ceny (np. leki czy podręczniki szkolne), gdzie zatem nawet najlepsza praca pracowników z założenia nie może przynieść wysokich dochodów. Z reguły zresztą artykuły pierwszej potrzeby, społecznie niezbędne, mają niskie ceny, a ar­tykuły luksusowe — wysokie.

Kategoria:

Leave a Comment