ZADANIA RZECZOWE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:19 stycznia, 2010 Komentarze:0

Druga trudność zharmonizowania budżetu i planu gospodar­czego ma natomiast strukturalny, głębszy charakter i wynika z wieloczłonowości finansów socjalistycznych (I, 2). Zadania rze­czowe planu są bowiem finansowane zarówno z budżetu, jak i z innych źródeł (z własnych środków przedsiębiorstw państwo­wych, z kredytu bankowego). W związku z tym jednemu plano­wi gospodarczemu odpowiadają w sferze finansowej trzy źródła finansowania (pomijamy tu środki ubezpieczeń państwowych ze względu na ich marginesowe znaczenie), co graficznie można przedstawić za pomocą schematu . Zgodność budżetu z planem — jako zgodność części z cało­ścią -— jest niekiedy trudna do osiągnięcia i wymaga komplek­sowego rozpatrywania wszystkich źródeł finansowania, a także uwzględniania zasad systemu finansowego, regulujących podział zadań między człony tego systemu.

Kategoria:

Leave a Comment