ZATWIERDZENIE PRZEZ PARLAMENT

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:6 stycznia, 2010 Komentarze:0

Budżet państwa jest planem finansowym zatwierdzanym przez parlament (najwyższy organ władzy państwowej, w Polsce — przez Sejm). Ta cecha budżetu akcentuje jego rolę prawną i polityczną. Jest ona związana z genezą budżetu i his­torycznym, długotrwałym procesem zdobywania przez organy przedstawicielskie uprawnień finansowych, walki politycznej o te uprawnienia. Dziś reguła parlamentarnej akceptacji jest powszech­nie przyjęta zarówno w państwach socjalistycznych, jak i nie- socjalistycznych.Budżet państwa jest w dotychczasowej praktyce planem rocznym. W większości państw (w tym we wszystkich socja­listycznych) okres budżetowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Okres roczny jest oczywiście sprawą umowną. Od szeregu lat trwają dyskusje na temat konieczności wydłużenia okresu bud­żetowego.

Kategoria:

Leave a Comment